InVelement

Subtitle

Web Store

This Deodorants are Handmade, Aluminum free, Chemical free, All Natural, Safe for sensitive skin, Detoxifying, Moisturizing. Some of Antypespirant are Vegan. That mean dosent have any ingredients from animals. other what not Vegan has a Beeswax in it.

A long search has resulted in the best deodorant/antiperspirant recipe where you will not find anywhere else. Works great for men and women! you need apply only once a day.

Why use this deodorant?

Store brands deodorant is loaded with chemicals toxins and heavy metals that easily penetrate the skin, getting into the blood supply. Deodorant goes directly into our glandular system & mammaries. This dangerous substances may cause many illness like Brest cancer, Alzheimer’s Disease, hormones imbalance, allergic reactions, eczema dermatitis and more.. Common sens says don’t use poisons in this area!

Many substances in store deodorants have not been assessed for safety in personal care products.

Sweating is good! You want to sweat to release toxins and it is a normal cooling response the body needs. Blocking sweat with store-anti-perspirant ingredients is an unhealthy practice and can cause blockage of toxins. Using natural, free of toxins and heavy metals deodorant you sweat less and odorless.

Ingredients: organic coconut oil, 100% naturally refined shea butter, emulsifying wax or beeswax, bentonite clay, tapioca starch, arrowroot powder, baking soda, zinc oxide, tea tree essential oil, lemon – eucalyptus essential oil.

IMPORTANT - Baking soda can be irritant for some people because the skin from our armpits might got used to all chemicals and this way it is detoxifying. In case you can stop using deodorant for example one month until armpit have time to detox. In this time you can wash the area with one tablespoon organic apple vinegar before going to bed or 30 minutes prior to applying deodorant. That will clean - whiten you skin. Rash and itching will go away!

if you use this product immediately after shaving you might get itches, so with an hour or two after shaving to apply the deodorant.


PL Dezodoranty te są wykonywane ręcznie bez dodatków chemicznych, konserwantów, alkoholu, tłuszczów zwierzęcych i ciężkich metali. Zawierają naturalne składniki, bezpieczne dla wrażliwej skóry, detoksykujące i nawilżające. Oferujemy również dezodoranty wegańskie nie zawierające żadnych składników pochodzących od zwierząt (tzn. bez wosku pszczelego)

Składniki: organiczny olej kokosowy, w 100% naturalne rafinowane masło Shea, wosk emulgujący lub wosk pszczeli, glinka bentonitowa, skrobia tapiokowa, maka ararutowa, soda oczyszczona, tlenek cynku, olejek z drzewa herbacianego, olejek cytrynowo – eukaliptusowy, olejek z dzikiej pomarańczy, witamina E

Dlaczego warto używać tego naturalnego dezodorantu?

Dezodoranty sklepowych marek są obciążone toksynami, chemicznymi składnikami i ciężkimi metalami, które łatwo przenikają przez skórę dostając się do układu krwionośnego i limfatycznego. Nasze pachy wokół zawierają setki gruczołów limfatycznych. Te niebezpieczne substancje mogą powodować wiele chorób, takich jak rak piersi, choroba Alzheimera, brak równowagi hormonalnej, reakcje alergiczne, zapalenie skóry, wysypki i wiele więcej. Nasza logika mówi aby nie używać trucizn w tym obszarze!

Wiele substancji w dezodorantach sklepowych nie zostały zbadane pod kątem bezpieczeństwa dla naszego ciała

Pocenie się jest dobre! Każdy z nas musi się pocić aby uwalniać toksyny i jest to również naturalny proces chłodzenia, który nasz organizm potrzebuje. Blokowanie potu składnikami chemicznymi i ciężkimi metalami jest niezdrowa praktyka która może prowadzić do blokowania toksyn w naszym ciele.

Używając naturalnych dezodorantów wolnych od toksyn i ciężkich metali pocisz się mniej i bezwonnie!

WAŻNE - Soda oczyszczona działa antybakteryjnie i oczyszczająco z toksyn. Może podrażniać skórę niektórym osobom, ponieważ skóra pach może być przyzwyczajona do wszystkich chemikaliów i w ten sposób zaczyna się odtruwać. W tym przypadku należy zaprzestać używać dezodorantu np. na jeden miesiąc dopóki pachy same przejdą proces detoksykacji. Jest to proces bezbolesny. W tym czasie można przemywać powierzchnię skory organicznym octem jabłkowym przed pójściem spać lub 30 minut przed nałożeniem dezodorantu. To oczyszcza - wybiela skórę. Wysypka czy swędzenie znikną!

Zalecane jest używanie dezodorantu po godzinie lub dwóch po goleniu w celu uniknięcia podrażnienia.


Sort:

All SOAPS DEODORANT BALMS BATH BOMBS Sugar & Salts SCRUBS JEWELRY CANDLES EVENTS & COURSES SPRAYS